2002, 2023 ve 2071'İN AKP İÇİN ÖNEMİ

AKP’nin 2023 ve 2071 hedefleri malum. Son 15 yıla baktığımız zaman bu iki tarihin niye seçildiğine dair kuşkularımız artıyor. 04.12.2014 tarihinde, yani tam iki yıl önce yazılan bu yazının bugün bir kez daha okunması gerekiyor.

Celal ÇETİN- 04.12.2014

AKP ve Erdoğan'ın ülkeyi ele geçirme planlarında önemli iki tarih var.

2002... AKP ve Erdoğan'ın iktidara geldiği (getirildiği) tarih.

2023... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü.

Bu tarih, Atatürk Cumhuriyeti ile hesaplaşarak tasfiyesi tarihidir. “Erdoğan’ın bir türlü gölgesinden kurtulamadığı Atatürk’ü yendiğini” açıklayacağı tarih.

2071... Türkler’in Anadolu'ya gelmesinin ve Türkleştirmesi’nin 1000’inci yıldönümü.

Bu tarih, Anadolu’dan Türklüğün silinmesi, yerine Arap-Vahabi zihniyetinin yerleştirilmesi tarihidir.

Her iki tarihin arasında ise Güneydoğu’nun Kürtler’e teslim edilmesi süreci (2015-2019 arası) var.

2023, 2071 ve Güneydoğu’nun bölünmesi, Batı emperyalizminin yüzyıllardır hayalini gördüğü, “Türkleri Anadolu’dan sürme ve Büyük Kürdistan (Büyük İsrail) projelerinin” simge tarihleridir.

Bu hedeflere ulaşamaya Erdoğan'ın ömrü yetmez. Yerine oğlu Bilal’i hazırladığı biliniyor. Tıpkı padişahlık gibi. Babadan oğula geçen bir sistem.

Böyle bir plan-proje için her şeyi, ama her şeyi göze aldığını ve yapabileceğini unutmamak gerekiyor.

Bu ülkenin asli sahipleri olan Türk Milleti, soykırım tehlikesi ile karşı karşıyadır ve ölmemek için her şeyi, ama her şeyi göze almak ve yapmak zorundadır.

04.12.2016