TÜRKLERDE KADININ YERİ

Bir yanda “kadınların insan sayılıp sayılmayacağının” panelde tartışıldığı Suudi Arabistan, diğer yandan kadının bir met’a gibi alınıp satıldığı, tecavüze uğradığı ve “yok hükmünde farzedildiği” Arap kültürü. Öte tarafta ise kadının baştacı edildiği Türk kültürü. Türklüğümüzü kaybetmenin ölümle eşdeğer olduğu bir dönem yaşıyoruz. İslamiyet adına Araplaşmak, Türk’ün sonudur.

Celal ÇETİN

1-Türklerin en eski destanlarından biri olan Yaratılış Destanı’nın da Yaratan’a ilham veren ”Ak Ana ” adındaki kadındır.

2-Oğuz Kağan Atamızın kutlu eşlerinden biri mavi bir ışıktan,diğeri kutsal bir ağaçtan doğmuş olağanüstü kadınlardır.

3-Bilge Kağan kitabesinde Kağan,  ”Sizler Anam Katun, Büyük Annelerim, Hala ve Teyzelerim, Prenseslerim” sözleri ile hitabına başlar.

4-Eski Türk inancına göre ”Han ile Katun” gök ve yerin evlatlarıdır. Kadının yeri yedinci kat göktür.

5-Eski Türk destanlarında kadın erkeğinin her daim yanındadır. Kadın erkeğinin güç ve ilham kaynağı kabul edilir.

6-Türk kültüründe destan kahramanları iyi ata binen, iyi savaşan, iyi kılıç kullanan kadınlarla evlenmek istemektedirler. Korkut Ata’nın Bamsı Beyrek hikayesindeki Banu Çiçek Katun örneği gibi.

7-Eski bir Türk atasözü; ”Birinci zenginlik sağlık,ikinci zenginlik iyi bir kadın.”

8-Savaşta kadınların düşman eline geçmesi büyük bir utanç sayılırdı.

9-Oğuz Kağan destanından öğrendiğimize göre ırza tecavüzün cezası ölüm veya gözlere mil çekilmesiydi. Arap gezgini Ahmed bin Fadlan,Türklerin tecavüz suçlusunun bacaklarından çapraz bağlanmış iki ağaca bağladığını ve ipin kesilmesi sureti ile bacakların ayrıldığını hatıralarında belirtir.

“Kadınlar ve erkekler hep beraber çırılçıplak yıkanırlar. Birbirlerinden kaçmazlar. Bununla beraber herhangi bir şekilde zina etmezler. Zina onlara göre büyük suçlardandır” diye aktarıyor Fadlan. Ahlak anlayışımızın ne kadar geliştiğinin bir göstergesi değil midir kadın erkeğin kardeşçe birlikte yıkanması, fakat kim kötü gözle bakarsa da ona ölüm cezası verilmesi.

10-Yine Arap gezgini olan İbn’i Batuta şöyle der: “Burada tuhaf bir hale şahit oldum ki, o da Türkler’in kadınlarına gösterdiği hürmetti. Burada kadınların kıymeti ve derecesi erkeklerinden daha üstündür.”

11-Kağanın buyrukları yalnız “Kağan buyuruyor ki” ifadesiyle başlamışsa geçerli kabul edilmezdi. Fermanların altında han ve hatun adına imzalar açılırdı.

12-Yabancı devletlerin elçilerinin kabulünde hatun da hakanla beraber olurdu. Tören ve şölenlerde kadın, hakanın solunda oturur, siyasi ve idari konumlardaki görüşlerini beyan ederdi. Mesela büyük Hun İmparatorluğu adına Çin ile ilk barış antlaşmasını Tanrıkut Mete Han’ın Katunu imzalamıştır.

13-Ebul Gazi Bahadır Han, Secere-i Terakime’de, Oğuz ilinde yedi kızın uzun yıllar beylik yaptığını anlatmaktadır.

14-Kadının yüceliği Altay Dağları’nın en yüksek tepesine “Kadınbaşı” ismi verilerek yaşatılmıştır.

15-Eski Türklerde kadın miras hakkına sahipti. Kadının kendine ait mülkü mevcuttu. Kadının bunu istediği gibi kullanma hakkı vardı.

16-Eski Türklerde koca karısını boşayabildiği gibi, kadın da kocasını boşayabilirdi.

17-Şamanlara gore kadinlarin mistik kuvvetleri daha fazlaydi. Onun icin şamanlar sac uzatir ve ayinlerde kadin kiyafeti giyerdi.

Araplaşmaya yeter artık demenin zamanı geldi...

03.05.2016