RUSYA’DAN BRICS HAMLESİ

Rusya, ABD’ye karşı askeri ve siyasi mücadelesini sürdürürken ekonomik cephede de savaşa devam ediyor. Küresel ekonomik dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip BRICS grubu, Rusya-Çin ittifakının ekonomik silah gücünü oluşturuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “9-10 Temmuz tarihlerinde Rusya’nın Ufa kentinde yapılması planlanan BRICS zirvesinde alınacak kararların, bloğa küresel arenada kilit aktör olma yönünde hızlı bir sıçrama yaşatacağından eminiz” dedi.

Lavrov, BRICS Gençlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, “BRICS, kendi içinde birbirine karşı güç kullanan değil, pozitif ve ortak bir ajandada hareket etmeye odaklanmış bir oluşum. Ufa’da alınacak kararların BRICS’in geleceği açısından belirleyici olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya nüfusunun yüzde 45’ini, ekonomisinin ise yüzde 25’ini kapsayan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS yönetim kurulunun 7 Temmuz’da Moskova'da toplanması ve Kalkınma Bankası’nın zirveye kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’na alternatif olarak görülen 100 milyar dolar sermayeli bankanın ayrıca, kendi coğrafyası ve gelişen ülkelerdeki altyapı ve kalkınma projelerine finansman sağlayacağı düşünülüyor.

BRICS EKONOMİK DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

BRICS ülkeleri dünya ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturuyor. BRICS’i oluşturan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti dünya nüfusunun önemli bir bölümünü temsil ediyor. Bu uluslararası grubun üye devletleri dünyadaki maden rezervinin yüzde 60’ına sahip ve dünyanın erzak deposu konumunda. Dünyada ekilebilir toprakların yüzde otuz 32’sine sahip olan BRICS ülkeleri, tahıl ürünlerinin yüzde kırkını üretiyor. BRICS ülkeleri dünya gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 21,1’ini (15,8 trilyon dolar) üretiyor. Son on yılda bu ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılası dört kattan fazla artarken, gelişmiş ülkelerde ise yalnız yüzde 60 oranında artış oldu.

BRICS grubu üyesi ülkelerde dünya nüfusunun yüzde 40’ı (2,9 milyar) yaşıyor. BRICS ülkeleri dünya toplam üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştirdiği gibi aynı zamanda dünyadaki en önemli pazarı da oluşturuyor. Üye ülkeler arasındaki ticaret, son beş yılda yaklaşık iki kat artarak 2013’te 300 milyar doları aştı.

02.07.2015