ÜÇ ANA EKSEN ÜZERİNDEKİ TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti cumhuriyet tarihinin en tartışmalı, en kritik sürecini yaşıyor. Bir yandan üniter yapı diğer yandan milli/muhafazakar kimlik üzerinde karanlık oyunlar oynanıyor. Bu oyunların başarıya ulaşıp ulaşmaması noktasında çok önemli bir faktörün varlığı-yokluğu yaşamsal önem taşıyor: Mustafa Kemal Atatürk ve Kemalizm.

Celal ÇETİN

Bu faktör üç ana eksenin bileşkesini oluşturuyor.

1- Milli/ulusal eksen: Bu eksen “tam bağımsızlık, üniter yapı, cumhuriyet” kavramlarına dayanır. Her üç kavram, bir devleti ve milleti ayakta tutan en önemli yapıtaşlarından biridir.

2- Muhafazakarlık/muassır medeniyet ekseni: Bu eksen, Türk Milleti’nin milli ve dini değerleri ile muassır medeniyet yolunda ilerlemesinin  yapıtaşıdır. Laiklik; din-muassır medeniyet bileşkesinin garantisidir.

3- Demokrasi ekseni: Emperyalizmin Ankara’nın sınırlarına dayandığı ahval ve şerait altında bile TBMM’nin şahsında temsil edilen milli iradeye bağlılıktır.

Bugün gerek bölgemizde ve gerekse küresel çapta yaşanan gelişmeler Mustafa Kemal’in “üç eksen bileşkesinin” önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Afganistan, Irak, Suriye, Rusya gibi ülkeler milli eksenin kayması durumunda ortaya çıkabilen kaosa, muassır medeniyet hedefi olmayan muhafazakarlığın nasıl “kafa kesen” bir şiddete, demokrasinin olmadığı bir yönetimin nasıl diktatörlüe dönüştüğüne örnek oluşturuyor.

07.05.2015