AMERİKAN SİSTEMİ DEMOKRASİ DEĞİL

Princeton Üniversitesi tarafından yayımlanan bir araştırmada, ABD’nin artık bir demokrasi olduğunun söylenemeyeceği sonucuna varıldı. Araştırmada varılan bu sonuç, ülkede alınan siyasi kararların sıradan vatandaşların ihtiyaçlarından ziyade, küçük ekonomik elitlerin çıkarlarına hizmet etmesine dayandırıldı.

Üniversitenin araştırmasında, ekonomik elitler ve organize olmuş çıkar gruplarının ABD hükümetinin politikaları üzerinde büyük etkiye sahip olduğu belirtilirken, buna karşılık sıradan vatandaşların çıkan yasalar üzerindeki etkisinin ya çok az olduğu ya da hiç olmadığı ifade edildi.

Çalışmada, “Vatandaşların çoğunluğu ekonomik elitler ya da organize olmuş çıkar gruplarıyla aynı görüşte olmayınca, genelde kaybeden taraf oluyorlar” tespitinde bulunuldu.

DIŞ POLİTİKADA DA ELİTLERİN ÇIKARLARI GÖZETİLİYOR

Princeton Üniversitesi'nin çalışmasında hükümetin dış politikasıyla ilgili önemli bulgulara da yer verildi.

Araştırmaya göre, ABD hükümeti silahlı çatışmalar ya da Rusya ile olan siyasi çatışma söz konusu olduğunda da sıradan vatandaşların çıkarlarına göre hareket etmek yerine siyasi elitler ve iş çevrelerinin çıkarlarını dikkate alarak politika belirliyor.

Araştırmanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi: “Amerikalılar demokratik yönetim biçiminin seçimler ve ifade özgürlüğü gibi işlevlerinin keyfini gerçekten de sürebiliyor. Ne var ki politika belirleme sürecine güçlü iş çevreleri ve ekonomik elitler gibi gruplar hakim oluyorsa, ABD’nin demokratik toplum olma iddiasının ciddi anlamda tehdit altına girmiş olduğunu söyleyebiliriz.”

28.04.2015