KÜRESEL İLAÇ VE SİGARA TRÖSTLERİNİN ÖLÜM OYUNU

Uluslararası ilaç sektörü karlarının yarıya yakınını kanser ilaçlarından elde ediyor. 2012 rakamlarına göre uluslararası ilaç sektörünün karı 980 milyar dolar civarında. Bunun dörtte biri, yani yaklaşık 250 milyar doları kanser ilaçlarından sağlanıyor. Uluslararası sigara tröstlerinin karları ise yılda 500 milyar doları buluyor.

Celal ÇETİN

Dünya çapında son on yılda kanser hastalarının sayısı yüzde 20 oranında arttı. Bu her yıl dünyada 12.7 milyon kişinin kansere yakalanması anlamına geliyor. Böyle giderse 2030’da yılda görülen kanser sayısı 21.4 milyona, kanserden ölen sayısı ise 13 milyona ulaşacak. Buna bağlı olarak kanser için harcanacak para da artacak.

Türkiye’de ise her yıl sigaradan dolayı 100 bin vatandaş kansere yakalanıyor ve ortalama kişi başına tedavi gideri yaklaşık 6 bin doları buluyor. Toplam harcama ise 600 milyon dolar ediyor.

İLAÇ VE SİGARA TRÖSTLERİ ORTAK ÇALIŞIYOR

Uluslararası ilaç sektörünün kardeş sektörleri de var. Sigara sektörü gibi.

Türkiye için yapılan hesaplama sigara sektörünün sadece Türkiye’den kazandığı paranın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Günde yaklaşık 20 milyon paket sigara tüketildiği düşünülürse ve en düşük sigara paketi fiyatı 3 dolar olarak hesaplanırsa Türk halkı her gün sigaraya 60 milyon dolar veriyor. Yılda ise 365 x 60 milyon dolar = 21.9 milyar dolar. Sadece Türkiye’den küresel sigara tröstünün cebine yaklaşık 22 milyar dolar akıyor.

Türkiye'de 2004-2013 yıllarında sigaraya harcanan para yaklaşık 100 milyar dolar oldu. 2004'te 9.1 milyar adet sigara ihraç edilirken bu rakam 2013 yılında 36.8 milyar adete yükseldi. Yani uluslararası sigara trsötlerinin satışında patlama yaşanıyor. Dünya çapında ise sigaradan elde edilen para yaklaşık 500 milyar dolar.

HEDEF, GERİ KALMIŞ ÜLKELER

İlaç ve sigara şirketleri gelişmiş Batı ülkelerine ait. Bu ülkelerde sigara kullanım ve kanserden ölüm oranı hızla düşüyor.

Buna karşılık geri kalmış ülkelerde ise sigara kullanımı ve kansere yakalanma oranı ise hızla artıyor.

Sonuç ortada. Emperyalist uluslararası sigara ve ilaç tröstleri geri kalmış ülkelerin insanlarını sigara yoluyla önce kanser yapıyor, arkasından kanser ilaçları satarak tedavi ediyormuş gibi görünüyor.

Oysa biliniyor ki kanserin tedavi edilebilir türü çok az ve sonuç ölüm. Yani emperyalizm geri kalmış insanların ölümünden para kazanıyor. Ne kadar çok insan ölürse, kasalarına o kadar çok para giriyor.

Öte yandan küresel ilaç ve sigara şirketlerinin baskıları sonucu geri kalmış ülkelerdeki ulusal sifara fabrikaları kapatılırken, kendi ilaç sektörlerini geliştirmeleri de önleniyor.

Şimdi sorulması gereken soru şu. Türkiye’deki sigara fabrikaları niye kapatıldı? Türk tütününün dünyanın en iyi tütünü olduğu bilinirken niye yabancı sigara şirketleri uğruna Türk tütünü ve sigara sektörü yok edildi?

25.03.2015