GİZLİ CIA: TÜRKİYE SAVAŞA GİRECEK

“Gölge CIA” diye tanımlanan ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor, gelecek 10 yılda dünyada görülebilecek değişikliklere dair rapor yayımladı. Rapora göre Rusya ve AB çökecek. Türkiye yükselirken, ABD ve müttefikleri güçlerini pekiştirecek. Giderek daha istikrarsızlaşacak dünyada değişmeden kalan tek şey ise ABD’nin giderek olgunlaşan gücü olacak.

Rapora göre ayrıca Ortadoğu'daki ulus devletlerin parçalanacağı, Çin'in zayıflayacağı, diğer yandan ABD'nin ise dünyadaki 'tek süper güç' olmayı sürdüreceği belirtildi.

RUSYA ŞU ANKİ HALİYLE VAR OLAMAZ

ABD'li düşünce kuruluşu Rusya'nın geleceğine dair tahminlerine, 'Ukrayna krizinin gelecek birkaç yıl içinde de uluslararası sistemin merkezinde olmaya devam edeceğini' belirtmekle başladı. Ancak raporun ilerleyen bölümlerinde Rusya'nın yakın bir zamanda çökeceği öne sürülüp 'Rusya'nın gelecek 10 yıl boyunca şu anki şekliyle var olabileceği düşünmüyoruz' ifadelerine yer verildi. Raporu yayımlayan Stratfor'a göre, 'enerji fiyatlarında gözlenen dalgalanmalar, Moskova'nın ulusal altyapıyı ayakta tutma yetisini azaltıp Rusya'nın çevresiyle olan ekonomik bağlarının zayıflamasına neden olacak'.

RUSYA'NIN ETKİ ALANI ZAYIFLAYACAK

Düşünce kuruluşuna göre, Rusya zayıfladıkça geleneksel olarak ülkenin etki alanında yer alan diğer Belarus, Ukrayna, Polonya, Macaristan ve Romanya gibi devletler de Rusya'dan uzaklaşarak başka güçlere katılacak. Rapora göre bunlar olurken, bir yandan da Rusya'nın Kuzey Kafkasya üzerindeki 'kontrolü' zayıflayacak ve Orta Asya istikrar kaybedecek, Rusya'nın Uzak Doğu bölgeleri ise Çin, Japon ve ABD'yle ilişkilerinde 'bağımsızca hareket etmeye' başlayacaklar.

Austin merkezli Stratfor'a göre, 'Rusya'nın çökmesinin ardından' ABD'nin karşı karşıya geleceği en büyük zorluk ise 'nükleer füzelerin istikrarsız devletlerin' eline geçmesi olacak. Kuruluşa göre ABD bu durumda ya ‘askeri bir çözüm yaratmak' ya da 'füzelerin zaman içerisinde etkisiz hala getirilmesi için söz konusu bölgelerde istikrarlı ve yaşayabilir bir hükümet oluşturmaya çalışmak' zorunda kalacak.

AVRUPA BİRLİĞİ DE ÇÖKÜŞE SÜRÜKLENECEK

Stratfor'un tahminlerine göre Rusya'yla birlikte Avrupa Birliği (AB) de gelecek 10 yıl içinde istikrar kaybedip çöküntüye sürüklenecek. Amerikan düşünce kuruluşunun yayımladığı rapora göre bunun nedeni Kuzey, Akdeniz, Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinin birbiriyle çatışan çıkarları olması ve her bir AB ülkesine uyabilecek ortak bir politikanın var olmaması. Raporda ayrıca, gelecek yıllarda Avrupa'ya milliyetçilik ve himayeciliğin geri döneceği, Avrupa ülkelerinde sermaye kontrollerinin artacağı belirtildi.

ALMANYA ZAYIFLAYACAK, POLONYA DOMİNANT GÜÇ OLACAK

Almanya'ya dair tahminlerine ayrı bir yer ayıran Stratfor, ülkenin ekonomik olarak zayıflayacağını ve sosyo-politik bir krize sürükleneceğini ileri sürdü. Düşünce kuruluşuna göre Almanya'nın zayıflaması sonucunda 'ABD'nin müttefiki olan Polonya, stratejik önemdeki Kuzey Avrupa bölgesinde dominant güç haline gelecek.'

ORTADOĞU ZAYIFLAYACAK, TÜRKİYE YÜKSELECEK

ABD'li düşünce kuruluşuna göre Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ulus devletlerde süren istikrarsızlık da, rolünü genişletmesi beklenen Türkiye'nin yükselişinden etkilenecek. Düşünce kuruluşu ayrıca Türkiye'yi “Ortadoğu'da sınırlı olsa bile başarı elde edebilecek araçlara sahip olan tek bölge ülkesi” olarak tanımlıyor ve “Türkiye'nin, Rusya'yı sınırlama politikasına katkı sunması karşılığında, kendine siyasi ve askeri yarar sağlamak için ABD ile daha yakın müttefiklik ilişkileri kurması bekleniyor.”

Avrupalıların Orta Doğu’da çizdikleri ulus devletlerin artık sülale, din ve değişkenlik gösteren ekonomik çıkarların belirlediği yeni yapıya doğru evrim geçirdiğini öne süren Stratfor, “Bu evrim aynı zamanda özellikle Türkiye’nin güneyindeki Arap ülkelerinde bölgesel istikrar için bir tehdit ortaya koyuyor. Geniş hareket edebildiği coğrafi konumundan dolayı sadece tek bir ülkenin Suriye ve Irak’ın istikrara kavuşmasında öncelikli çıkara sahip olduğu, yine konumundan dolayı, en azından bölgede sınırlı başarı kazanacağı ortaya çıkacak. Bu ülke Türkiye’dir. Bu noktada Türkiye Arap dünyası, Kafkaslar ve Karadeniz Havzası’ndaki çatışmalarla çevrilmiş durumda. Fakat Türkiye şu ana kadar risk almaktan sakındı” Değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZ POLİTİKASI OLMAZ

Türkiye ABD’nin siyasi ve askeri gerekçelerle müdahalesine ihtiyaç duymaya devam edecek. ABD üstlenebilir fakat bunun bir bedeli olacak: Rusya’nın çevrelenmesine katılma. ABD Türkiye’nin savaşta rol üstlenmesini ve kendi kendisi için savaşa girme niyetinde olduğunu düşünmüyor. Ancak bununla birlikte Karadeniz’in yönetiminde bir dereceye kadar işbirliği istiyor. Türkiye Orta Doğu’da tamamen bağımsız bir politika için hazır hale gelmeyecek ve ABD ilişkisi için bir bedel ödeyecek. Bu bedel çevreleme hattının Gürcistan ve Azerbaycan’a uzatılmasına bir yol açacak.”

Raporda Arap dünyasındaki istikrarsızlığın on yıl boyunca devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Stratfor, “Türkiye’nin güneye çekileceğini bekliyoruz, savaşın sınırlarının çok yakınına gelmesi korkusu ve bu savaşın siyasi sonuçları onu müdahil olmaya zorlayacak. Mümkün olduğu kadar az ve yavaş karışacak fakat karışacak ve müdahalesi sonunda boyut ve genişlik olarak artacak. Ne kadar gönülsüz olsun, Türkiye sınırlarında kaosla yıllarca duramaz ve bu yükü çekecek başka bir ülke de yoktur” dedi.

İran ya da Suudi Arabistan’ın askeri ve coğrafi olarak bu görevi görebilecek bir konumda olmadığını iddia eden Stratfor, “Türkiye belki durumu istikrara kavuşturmak için sonunda Kuzey Afrika’ya ulaşacak değişken koalisyonlar oluşturmayı deneyecek. Türk-İran rekabeti zamanla artacak fakat Türkiye ihtiyaç olduğunda hem İran hem de Suudi Arabistan ile çalışmaya seçeneklerini hep açık tutacak. Dinamik ne olursa olsun Türkiye onun merkezinde bulunacak” iddiasında bulundu.

Türkiye’nin dikkatini çekecek tek bölgenin Orta Doğu olmayacağını iddia eden Stratfor, Rusya zayıflarken, Avrupa’nın etkisinin, Türkiye’nin tarihi çıkarlara sahip olduğu Karadeniz’in kuzey kıyıları gibi doğu bölgelerinde görülmeye başlayacağını tahmin etti.

TÜRKİYE BALKANLARDA GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Stratfor “Türkiye’nin gücünü ticari ve siyasi olarak kuzeye yansıttığını elbette öngörebiliyoruz fakat potansiyel olarak bir ölçüde askeri yolla da olacak. Ayrıca AB parçalara ayrılır ve tek tek ekonomiler zayıflar ya da bazı ülkeler Doğu’ya yönelirken Türkiye bunu yapabilecek tek güç olarak kalarak Balkanlar’daki varlığını artıracak” tahmininde bulundu. Stratfor raporunda Türkiye ile ilgili kehanetler şöyle devam etti:

 “Bunun gerçekleşmesinden önce Türkiye iç siyasi dengesini bulmalı. Burası hem seküler hem de Müslüman bir ülke. Şu andaki hükümet uçurumun üzerine bir köprü inşa etmeye girişti, fakat birçok yönden sekülaristlerin çoğundan ayrıldı. Gelecek yıllar boyunca yeni bir hükümet elbette ortaya çıkacak. Bu çağdaş Türkiye’de kalıcı bir fay hattı. Birçok ülke gibi Türkiye’nin gücü siyasi belirsizlik ortasında artacak. Bu iç siyasi çatışmanın yanında askeri, istihbari ve diplomatik hizmetin gelecek onyıl içinde boyut ve fonksiyon olarak evrime ihtiyacı olacak. Yani Türkiye’nin gelecek 10 yıl içinde büyük bölgesel güç olarak ortaya çıkışında bir hızlanma görmeyi bekliyoruz.”

ÇİN ALÇAKGÖNÜLLÜ BİR DİKTATÖRLÜĞE DÖNÜŞECEK

Asya'ya gelince Stratfor, Çin'in 'yüksek büyüme oranına sahip, düşük maaşlı bir ekonomi' olmaktan uzaklaştığını belirtip ülkenin 'siyasi ve sosyal zorluklarla' karşı karşıya gelmesini bekliyor. Düşünce kuruluşu Pekin'in 'diktatörlük eğilimlerinin' genişleyeceğini ileri sürerek, Çin'in 'daha alçak gönüllü ekonomik beklentileri olan diktatörlüğe' dönüşeceğini belirtiyor.

Düşünce kuruluşunun 1996-2005 yılları için yayımladığı raporunda Çin'in belirtilen yıllarda giderek büyüyen bir istikrarsızlığa sürükleneceği belirtilip ülkenin bölünmesinin bile söz konusu olabileceği öne sürülmüştü.

DÜNYADA DEĞİŞMEDEN KALAN TEK ŞEY ABD'NİN GÜCÜ OLACAK

Dünyadaki birçok ülkenin güç kaybedeceğini ya da bölünerek çökeceğini belirten Stratfor, ABD'nin ise dünyanın en büyük ekonomik, siyasi ve askeri gücü olmaya devam edeceğini ileri sürdü. Düşünce kuruluşu ancak ABD'nin gelecek 10 yılda 'gücünü daha seçici kullanacağını' ve dikkatini Kuzey Amerika'ya vereceğini belirtti. Amerikalı düşünce kuruluşuna göre “giderek daha tehlikeli ve istikrarsız hale gelen dünyada değişmeden kalan tek şey, ABD'nin giderek olgunlaşan gücü olacak.”

26.02.2015