ABD, BÜTÇE GEREKÇESİNE “RUSYA’YA KARŞI KOYMAYI” DA EKLEDİ

ABD hükümetinin 1 Ekim’de başlayacak 2016 Mali bütçesinin gerekçesinde “Rusya’ya karşı koyma” da gösterildi. 2016 mali yılı için 4 trilyon dolarlık bütçe önerisinde bulunan Obama, “Bu bütçe, ABD’nin yeni küresel ekonomide başarılı olması için bir kılavuz görevi üstlenecektir” dedi.

“Orta Sınıf İçin Ekonomi” başlığını taşıyan belgenin önemli kısmı iç siyasete ayrılsa da “Amerikalıların evde ve yurtdışında güvenliğinin sağlanması” adlı bölümün önsözünde, ulusal savunma harcamalarına 562 milyar doların ayrılması öneriliyor. Bu rakam, mevcut kısıtlamaların öngördüğünden 38 milyar dolar daha fazla.

YURTDIŞI OPERASYONLARI

Obama idaresi, ayrıca “plansız yurtdışı operasyonları” için 58 milyar dolar istiyor. Bu aslında kısıtlamalar kapsamındaki limitleri teğet geçmek için Pentagon’a sağlanması düşünülen ek finansman kanalı.

Sözkonusu bölüme şu öncelikler dahil edildi: “IŞİD’in yıpratılması ve bozguna uğratılması”, “Avrupalı müttefiklerle birlikte Rusya’nın baskısına ve saldırgan eylemlerine karşı koyma”, “Orta Amerika’da refah, güvenlik ve iyi yönetimin desteklenmesi”, “Ülkenin siber saldırılara karşı korunması”, “Bulaşıcı hastalıklar tehdidine karşı mücadele”, “Reçeteli ilaçlar ve eroin bağımlılığıyla mücadele” ve “Gazilere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi."

RUSYA'YA DİRENİŞ

Rusya’yla ilgili maddede, “Rusya Federasyonu’nun saldırgan eylemlerine yanıt olarak bütçe, NATO müttefiklerine ve Rusya’nın büyük baskısına maruz kalan hükümetler dahil Avrupa’daki ortaklara siyasi, ekonomik ve askeri destek tekliflerini içeriyor. Bütçe tasarısı, bu ülkelerde demokrasi ve iyi yönetimin güçlendirilmesi, güvenlik güçlerinin potansiyelinin artırılması, hukuk üstünlüğünün güçlendirilmesi, yolsuzluklarla mücadele önlemlerinin alınması ve Avrupa Birliği’nin entegrasyonu, ticareti ve enerji güvenliğine destek çabalarının finansmanını öngörüyor” denildi.

Bütçe tasarısında, “Rusya’ya direniş” amacıyla Ukrayna için 117 milyon, Moldova ve Gürcistan için de 51 milyon dolar öngörüldü.

02.02.2015