VAHABİZM İLE YAHUDİLİK ARASINDAKİ BENZERLİKLER

Yahudilik dininden İslam dinine geçen grupların bir bölümü Müslüman olarak kalırken Yahudi mirasları ile bağlantılarını ve bu mirasa olan ilgilerini de korudular. Günümüz Müslümanlık anlayışı ile Yahudilik arasında inanılmaz benzerlikler dikkatinizi çekiyor mu? Atatürk gibi birini “Yahudi olmakla” suçlayan bugünün sahte Müslümanlarına bakınca asıl onların gizli Yahudi olduğu ortaya çıkıyor…

Celal ÇETİN

1- Fransa'da teröristlerin ikinci kez rehin alma olayını gerçekleştirdiği yer, Yahudilere "helal gıda" satan Yahudi market. Son zamanlarda Müslümanlar arasında moda olan "helal gıda"nın menşei belli oldu.

2- Bugünün Müslüman kadınlarının kullandığı kara çarşaf, bir Yahudi giyim tarzıdır.

3- Radikal Yahudilerin bağlı olduğu kutsal kitaplarında "kendilerinden olmayanların katli" mübahtır. Radikal Yahudilikte anadan olma Yahudiler dışında kalanlar insandan sayılmaz, Yahudilerin emrinde köle olarak çalışacak bir canlı türü olarak kabul edilir. Bugünün sözde İslamcı terörist örgütleri de aynı mantıkla hareket eder. Kendilerinden olmayanları boğazlamayı İslam'ın emri olarak kabul eder.

4- Yahudiler paranın gücüne inanırlar ve ekonomik açıdan çok güçlü olmaya çalışırlar. Güçleri paraya dayanır. Günümüz sözde Müslümanların da dini-imanı paradır. Hırsızlık-yolsuzluk İslami usullere göre yapılır.

5- Masonik örgütlenmede amaç, üyelerini ayakta tutarak, birlik sağlayarak güçlerini birleştirmektir. Günümüz sözde Müslümanların ve sözde Müslüman temelli partilerin yapılanması da Masonik yapılanmanın bire bir kopyasıdır.

6- Yahudi erkekleri de Müslüman erkekleri de sünnet olur.

7- Yahudiler de Müslümanlar da domuz eti yemez.

8- Geçmişte, Yahudilerin gruplar halinde ya da tek tek İslam’a geçtiği görüldü. Yahudilik’ten İslam’a geçen grupların bir bölümü Müslüman olarak kalırken Yahudi mirasları ile bağlantılarını ve bu mirasa olan ilgilerini de korudular. İslam ile Yahudilik arasında birçok ortak yön bulunuyor. İslam, gelişimi sırasında Yahudilik’e en yakın büyük din haline geldi. Antik Yunan ve İbrani kültürlerinin etkileşiminden ortaya çıkan Hıristiyanlık’ın aksine, Yahudilik genel dini görünümü, yapısı, hukuk felsefesi ve uygulaması ile İslama benzerlik gösterir. İslam içinde, kökenleri Tevrat'ta yer alan geleneklere ya da Tevrat sonrası Yahudi geleneklerine dayanan birçok gelenek yer alıyor. Bu uygulamaların geneline İsrailiyyat adı veriliyor. Tarihçi İlber Ortay'lı İslam'ı “evrensel yahudilik” olarak tanımlar.

Bugün tüm Müslüman ülkeler arasında en büyük Yahudi cemaati, İran ve Özbekistan’dan sonra Türkiye’de bulunuyor.

SONUÇ: Yahudilik, Siyonizm İslam coğrafyasında tahminlerin ötesinde etkili durumda. Cehaletin hüküm sürdüğü İslam coğrafyasında Siyonizmin görevlendirdiği Müslüman görünümlü Yahudiler, "Allah, peygamber" dedikleri andan itibaren milyonlarca cahil Müslüman arkasında saf tutmaya hazır. Allah'ın aklını kullanmadıkları sürece Siyonizmin oyuncağı olmaya devam edecekler.

Atatürk’ü “Yahudi olmakla” suçlayan bugünün sahte Müslümanlarına bakınca asıl onların Yahudilik’e yakın olduğu ortaya çıkıyor…

10.01.2015