ÇİN, “YAPAY ZEKA ORDUSU” KURUYOR

Çin yönetiminin askeri alanda kullanılmak üzere yapay zeka ve kuantum teknolojilerinin geliştirilmesine ivme kazandırmak için Çin Askeri Bilimler Akademisi’nde çalışacak uzmanları seçtiği duyuruldu. Çin aynı zamanda “Yeni Savunma Doktrini” çerçevesinde ordusunu güçlendiriyor.

 

Celal ÇETİN

South China Morning Post gazetesinin devlet medya kaynaklarına dayandırdığı haberinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Askeri Bilimler Akademisi’nde çalışmak üzere yapay zeka ve kuantum teknolojileri alanında akademik unvana sahip uzmanlardan oluşan 120 kişilik bir grup topladığı belirtildi.

Gazete, Pekin’in bu adımının askeri-teknik alanda süper güç olma ve ABD’nin göstergelerini yakalama isteğinden kaynaklandığını kaydetti. 

Haberde, bu gelişmenin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ‘gereklilik halinde her türlü düşmana karşılık verme kabiliyetine sahip olabilecek’ ultra modern bir ordu kurma isteğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Yaklaşık 2.3 milyon askerin görev yaptığı Çin Halk Kurtuluş Ordusu, dünyanın en büyük ordusu olma özelliğini koruyor.

ÇİN’İN SAVUNMA DOKTRİNİ

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 18-24 Ekim 2017 tarihinde düzenlediği 19. Ulusal Kongresi’nden geleceğe yönelik stratejik kararlar çıktı.

Devlet Başkanı Xi Jinping’in ÇKP Kongresine sunduğu raporda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun geleceği ile ilgili olarak: “2020 yılına gelindiğinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan stratejik kabiliyetler ve askeri mekanizasyon başarıyla sonuçlanacak ve ulusal savunma ile silahlı kuvvetlerin modernizasyonu da 2035 yılına kadar tamamlanacaktır. Çin silahlı kuvvetleri, 21. yüzyılın ortalarında birinci sınıf askeri birliğe dönüşecektir” deniliyor. Bir anlamda “yeni bir savunma doktrini” açıklandı.

Gelişen dünya ticaret ve ulaşımı olgusu içinde Çin, ekonomik ve jeostratejik çıkarlarını korumak için yakın denizlerin savunulması ile birlikte açık denizlerin de savunulmasını amaçlayan modern bir deniz gücü geliştirmeyi planlıyor. Bu strateji doğrultusunda son 10 yıl içinde Çin, çeşitli savaş gemisi ve denizaltı yapım ve alımına hız verdi. Özellikle çok sayıda, silahlı askerleri uzun mesafelere taşıyabilecek gemilerin yapımına önem veriliyor. 2017’de ikinci uçak gemisi de kullanıma girdi ve ileriye dönük olarak bir uçak gemisi daha inşa edilmesine başlandı. Silahlı güç konusundaki bu gelişmeler ve anılan yeni doktrin dikkate alındığında, bu gelişmelerin Pasifik’teki güç dengelerinin değişmesine neden olacağı, küresel düzeyde ise, çok kutuplu dünyanın oluşumuna katkı sağlayacağı görülüyor.

YAPAY ZEKANIN GETİRECEĞİ TEHLİKELER

Yapay zeka devletlerin askeri planlamalarına dahil edilirken, diğer yandan olası tehlikeler ciddi olarak araştırılmaya başlandı.

Füzeye dönüştürülmüş insansız hava araçları, kamuoyunu manipüle eden sahte videolar ve otomatikleştirilmiş bilgisayar korsanlığı. Uzmanlara göre bunlar yanlış ellere düşen yapay zekanın getirdiği tehlikelerden sadece üçü.

Onlarca uluslararası güvenlik uzmanı yapay zekanın kötü niyetle kullanıldığında oluşturabileceği tehlikeler hakkında bir rapor yayımladı.

100 sayfalık raporda, yapay zekayı tasarlayanlar, teknolojinin kötüye kullanımını engellemek için daha fazla çaba sarfetmeleri konusunda uyarılıyor.

Raporda, hükümetlerin bu konuda yapabilecekleri de sıralanıyor:

* Kanun koyucular ve teknik araştırmacılar, yapay zekanın kötüye kullanımının açacağı sorunları anlamak ve buna karşı hazırlanmak için birlikte çalışmalılar

* Yapay zeka olumlu amaçlar için kullanılabilse de, gerçekte iki taraflı bir teknoloji olduğunun farkına varılmalı ve yapay zeka araştırmacıları ve mühendisleri dikkatli olmalı ve kötüye kullanılma ihtimalini önceden göz önünde bulundurmalı

* Bilgisayar güvenliği gibi, uzun zamandır çift yönlü riskleri olan disiplinlerden ders çıkarmalılar

* Yapay zekanın kötüye kullanılmasının oluşturacağı tehditleri önlemek ve azaltmak konusunda daha fazla çıkar grubu harekete geçmeli

Cambridge Üniversitesi Varoluşsal Risk Araştırması Merkezi'nden Shahar Avin BBC'ye yaptığı açıklamada, raporda yapay zekanın uzak bir geleceğe dair ortaya koyduğu tehditlerden ziyade, şu an getirdiği ya da önümüzdeki beş yıl içinde getirebileceği tehditlerin ele alındığını söyledi.

YAKIN ZAMANDAKİ TEHLİKELER

Yapay zekada özellikle endişe verici olan, rehberlik eden ya da bir insan örneği olmadan, insanüstü seviyelerde zekaya sahip olacak şekilde eğitilmeleri.

Shahar Avin, yakın gelecekte yapay zekanın kötü amaçlı kullanılabileceği muhtemel birkaç senaryoyu sıraladı:

* Google'un yapay zeka şirketi DeepMind tarafından geliştirilen ve zekasıyla rakiplerini alt eden AlphaGo oyunu, bilgisayar korsanları tarafından verilerde yeni örüntüleri ve kodlardan yararlanmanın yeni yollarını bulmak için kullanılabilir.

* Kötü niyetli bir kişi bir insansız hava aracı satın alarak, belirli bir kişiyi hedef alması için onu yüz tanıma yazılımıyla eğitebilir.

* Bot'lar otomatikleştirilebilir ya da sahte videolar siyasi manipülasyon için kullanılabilir.

* Bilgisayar korsanları hedeflerin kimliğine bürünmek için ses sentezini kullanabilir.

Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nden araştırmacı Miles Brundage şöyle diyor:

"Yapay zeka vatandaşlar, organizasyonlar ve devletler için risklerin büyüklüğünü değiştirecek. Suçlular makineleri hecklemek ya da şifre çalmak üzere insan kapasitesi seviyesinde eğitebilir ya da gözetleme, fişleme ve baskı amacıyla kulanılabilir. Güvenlik üzerindeki etkileri çok büyük."

Genellikle yapay zeka sistemleri sadece insan seviyesinde performansa ulaşmıyor, aynı zamanda onu önemli ölçüde aşıyor.

"Hackleme, gözetim, ikna ve fiziki hedef tanımlamanın insanüstü seviyede yapılabilecek olduğunu düşünmek rahatsız edici ama gerekli. İnsan seviyesine ulaşmamış yapay zekanın insanlardan daha fazla geliştirilebilecek olması da aynı şekilde."

İnsanlığın Geleceği Enstitüsü Müdürü Doktor Seán Ó hÉigeartaigh tehditlerin gerçek olduğuna dikkat çekiyor ve dünya çapında hükümetleri, kurumları ve insanları harekete geçmeye çağırıyor.

 

22.02.2018